Privatumo politika

/Privatumo politika
Užsiregistruokite

Privatumo politika

Privatumo politika 2019-03-25T07:32:38+02:00

PATVIRTINTA

UAB ”MD klinikos” direktoriaus

2018-05-04 įsakymu Nr. V2018-05

UAB “MD klinika” privatumo politika

 1. Bendra informacija

Šia privatumo politika mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi Jūsų asmens duomenys Jums naudojantis šia interneto svetaine ar naudojantis mūsų paslaugomis (t.y. tvarkant Jūsų duomenis automatiniu būdu, taip pat ir neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas: pacientų ligos istorijas, ambulatorines korteles, kartotekas, bylas, sąvadus ir kita).

Šioje privatumo politikoje nustatytos sąlygos taip pat taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate, taip pat Jums atvykus į UAB “MD klinika”(toliau – „mes“, „klinika“).

Ši privatumo politika apibrėžia pagrindinius principus, kuriais vadovaujasi UAB “MD klinika” savo veikloje. Mes renkame tik tuos Jūsų duomenis, kurie yra reikalingi teikiant odontologines paslaugas, vykdant veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant mūsų interneto svetainėse, puslapiuose, klinikoje ir pan.

 1. Duomenų valdytojas

 

UAB “MD klinika”

Juridinio asmens kodas: 302777787

Registracijos adresas: Žemynos g. 10-75, Vilnius

Klinikos adresas: Žemynos g. 30-57, Vilnius

Tel.: +370 6555 8161

El. paštas: [email protected]

www.mdklinika.lt

Jūsų duomenys renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali mums teikti jokių asmens duomenų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę ar lankydamiesi mūsų klinikoje bei naudodamiesi teikiamomis paslaugomis, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomisJei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, klinikoje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Privatumo politikos tikslas – informuoti apie mūsų užtikrinamą, Jūsų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis ir padėti Jums suprasti, kaip asmens duomenys tvarkomi, kokios yra Jūsų teisės.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo teikiamų mūsų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate, kaip pacientas, kaip interneto svetainės lankytojas, kai lankotės ar registruojatės mūsų klinikoje ar interneto svetainėje.

 1. Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami registracijos formą internete, užduodami klausimus, kreipiantis į mus prašant suteikti konsultaciją, skambindami mums, atvykdami į kliniką, naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, dalyvaudami lojalumo ir kitose programose, apklausose ar tyrimuose, pildydami paciento anketas, pasirašydami paslaugų ar kitas sutartis);
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų svetainėje ar naudojantis kitomis interneto svetainėmis, kurias galima pasiekti per mūsų interneto svetainę. Svetainėje naudojame slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Jūsų kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip mes galime nustatyti, kad Jūs lankėtės svetainėje anksčiau. Mes naudojame slapukus, siekiant užtikrinti Jums pačią patogiausią svetainės peržiūrą. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus (https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies); Taip pat Jums fiziškai lankantis klinikoje dėl vykdomo vaizdo stebėjimo;
 • Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., tai gali būti informacija pateikiama teritorinių ligonių kasų, kitų institucijų informacija iš mūsų partnerių, Jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus;
 • Asmens duomenys gaunami Jūsų sutikimo pagrindu. Tais atvejais, kai Jūs esate išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečias paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Jums reikalingos informacijos pateikimą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.

Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šioje Privatumo politikoje. Apie tai mes Jus papildomai informuosime.

 1. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame ir tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • informaciją, kuri būtina siekiant Jums suteikti mūsų paslaugas;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate registracijos anketoje, apklausose;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums ar kitaip susisiekdami;
 • informaciją, reikalingą nustatyti Jūsų amžių, tapatybę, kontaktinius duomenis;
 • informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį;
 • vaizdo stebėjimo duomenis, Jums fiziškai lankantis klinikoje.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš Jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto.

Asmens duomenys apie Jūsų sveikatos būklę laikomi neskelbtinais asmens duomenimis pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Tokius duomenis apdorosime tik jeigu tam suteikėte aiškų sutikimą arba jei tai būtina (pavyzdžiui, jei Jums reikalinga ypatinga pagalba), arba jei tokią informaciją paviešinote sąmoningai.

Pavyzdžiui, odontologinių paslaugų teikimui mes tvarkome tokią Jūsų informaciją:

 • vardas, pavardė, gimimo metai, asmens kodas, mokėjimo duomenys, taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas, adresas, elektroninis paštas, skirti susisiekti su Jumis.
 • informacija apie vartojamus (praeityje, dabar ir planuojamus) medikamentus, persirgtas arba esamas ligas ir alergines reakcijas, asmenis (paciento) įgaliotus gauti informaciją apie Jūsų sveikatos būklę;
 • informacija apie Jūsų sveikatos būklę, kitą svarbią informaciją, galinčią daryti įtaką priimant sprendimą dėl odontologijos paslaugų teikimo, informacija apie taikytą (buvusį, esamą ir būsimą) gydymą ir priemones ir t.t.).

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

 • informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine (Įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausos, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika – https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usagehttps://policies.google.com/privacy#infocollecthttps://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
 • vaizdo duomenys: asmenų, taip pat klinikos darbuotojų, jų valdomų transporto priemonių, patenkančių į vaizdo stebėjimo zoną atvaizdai, siekiant užtikrinti klinikos turto apsaugą, asmenų, kurie lankosi klinikoje bei klinikos darbuotojų saugumą, užfiksuoti ir išsaugoti teisės pažeidimų, kitų incidentų įrodymus.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

 • Jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, gimimo metai, panoraminės ir/ar dentalinės dantų nuotraukos.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju negalėsime arba ne pilnai galėsime suteikti Jums mūsų siūlomas paslaugas.

 1. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Odontologijos paslaugoms teikti (įskaitant konsultavimą): Jūsų mums pateiktą informaciją naudojame Jūsų pageidaujamoms odontologijos paslaugoms teikti, kiek tai susiję su Jūsų gydymu, nustatant medicininę diagnozę, atliekant reikiamus tyrimus, įskaitant rentgenologinius ir kitus tyrimus, dentalinių ir panoraminių nuotraukų darymą, dantų protezų gamybą.
 • Su Jumis susisiekti, jei pasikeistų odontologijos paslaugų teikimo laikas, sąlygos ar odontologijos paslaugų teikimas būtų atšauktas: su Jumis susisieksime dėl odontologijos paslaugų, kurių pageidavote, ir esant tokių paslaugų teikimo sąlygų ir/ar laiko pakeitimams. Šie komunikacijos tikslai nėra skirti rinkodarai ir jų negalima atsisakyti.
 • Administravimo ar teisiniais tikslais: Jūsų duomenis naudojame statistinei ir rinkos analizei, siekiant išspręsti ginčus ar reikalavimus. Nurodydami bet kokius asmens ir asmens sveikatos duomenis Jūs išskirtinai sutinkate, kad juos galime naudoti profiliavimo veiklai atlikti vadovaujantis šia privatumo politika.
 • Problemų, susijusių su gydymo teikimo, jo komplikacijomis bei kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu.
 • Jūsų ir mūsų interesų apsaugos tikslu. Siekiant apsaugoti Jūsų ir mūsų interesus, vykdyti teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą, pateikti verslo komunikacijos įrodymus (telefoninių pokalbių įrašymas).
 • Darbuotojų, Jūsų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas).
 • Klientų mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu.
 • Personalo atrankos tikslu (renkami kandidatų asmens duomenys).
 • Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su paslaugų teikimu.
 • Rinkodaros tikslu, pvz., įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą, apklausų organizavimą kiek tai leidžia įstatymai).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį bei paslaugas.
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties su Jumis vykdymas;
 • Teisėti mūsų interesai, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni (ypač, kai duomenų subjektas – vaikas);
 • Siekiant apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kito asmens interesus;
 • Tam tikrais atvejais – Jūsų sutikimas.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš nurodytų teisinių pagrindų, mes prašysime Jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šioje privatumo politikoje, mes Jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

 1. Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos Jūsų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu (pvz., IT paslaugų teikėjai, buhalteriai, auditoriai),
 • Kitoms gydymo įstaigoms, jei to prireikia dėl gydymo eigos ir Jūs su tuo raštu sutinkate,
 • Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas,
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti apklausas/tyrimus (tyrimų agentūros),
 • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams (jų galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis tikslais),
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus (teritorinės ligonių kasos, kitos valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.).

 

 1. Ką darome, kad apsaugotume Jūsų duomenis?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais.

Dokumentai, kuriuose yra atskleisti Jūsų asmens duomenys yra laikomi taip, kad jų negalėtų pamatyti pašaliniai asmenys, t.y. rakinamuose stalčiuose, spintose.  Mūsų darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi duomenys arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi Jūsų duomenys, privalomai naudoja slaptažodžius.

Tačiau, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Vaizdo duomenys apsaugomi nuo praradimo, iškraipymo, sunaikinimo, neteisėto panaudojimo organizacinėmis, techninėmis ir programinėmis duomenų saugos priemonėmis.

 1. Duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį, sudarytą su mumis ir atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau mes ir toliau privalome saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Pasibaigus privalomiems saugojimo terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

 1. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • Turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 6555 8161, parašę mums šiuo adresu [email protected].

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu.

 • Slapukai

Šioje Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms, žiniatinklio indikatoriams, tinklo duomenų rinkėjams apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje

Pavadinimas Laikotarpis Tikslas
_ga 2 metai Naudojama atskirti vartotojus
_gid 24 val. Naudojama atskirti vartotojus
_gat 10 minučių Naudojama esant dideliai puslapio apkrovai
     
     

 

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

 • Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šios Privatumo politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

Paštu: UAB “MD klinika”

Adresas: Žemynos g. 30, Vilnius.;

El. Paštas: [email protected]

 • Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika yra neatskiriama mūsų teikiamų paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant mūsų veiklą, mes turime teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šios Privatumo politikos nuostatas. Rekomenduojame reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija šioje interneto svetainėje arba mūsų klinikoje.

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Dokumentas patvirtintas UAB “MD klinika” 2018-05-25 direktoriaus įsakymu Nr. V2018-05.

Paskutinį kartą Privatumo politika peržiūrėta 2018-05-25.